skapnett.no

Annonsering på Google AdWords

Om prosjektet

Kunde:

BoMann Norge AS

Tjeneste:

Google AdWords

Nettadresse: http://skapnett.no

BoMann Norge ønsket å få flere henvendelser via nettsiden. De tilbød gratis hjemmebesøk og vi gjorde det litt lettere for brukere på nettsiden å sende inn henvendelser. I tillegg laget en spisset annonseringskonto på Google AdWords. Det førte til at vi økte antall henvendelser i måneden med 7.500 %. Kunden fikk altså 7,5 ganger flere henvendelser enn de fikk månedlig før vi startet.

Eksempler