Få flere henvendelser

Små, enkle grep på nettsiden kan øke salget ditt. En forbedring fra 2 % til 3 % betyr en økning i salget ditt på 50 %.

Noen nettsider trenger mer kjærlighet enn andre, men ofte er det snakk om enkle justeringer.

designkaker-noDet å få flere henvendelser er de fleste interessert i. Det vi gjør er å se på helheten; vi ser på målene for bedriften, deretter retter vi fokuset mot nettsiden. Vi gjør som oftest små endringer som gir bedre synlighet og gode prospektive kunder.
Når du ønsker å få flere henvendelser bør du vurdere konverteringsoptimalisering. Konverteringsoptimalisering handler om forbedringer av knapper, internlinking, og overskrifter. Det handler om å gjøre kunden trygg på at nettopp du er rette leverandør av produktet eller tjenesten, samt å formidle dette på en enkel og lettfattelig måte.
Hva skal til for å få kunden til å kjøpe hos oss, fremfor hos konkurrentene? Konkurransefortrinnene skal være så tydelige at det ikke rår noen tvil for de som besøker hjemmesiden din - Tommy van Wallinga, 2016
Konverteringsoptimalisering handler om å finne ut hva som kan gjøre at potensielle kunder har større sannsynlighet for å utføre ønsket mål. Om det er å kjøpe vårt produkt eller å sende inn en henvendelse.

Vil du vite mer?

Send meg en mail da vel