Få flere henvendelser

Små, enkle grep på nettsiden kan øke salget ditt. En forbedring fra 2 % til 3 % betyr en økning i salget ditt på 50 %.

Noen nettsider trenger mer kjærlighet enn andre, men ofte er det snakk om enkle justeringer.


Det å få flere henvendelser er de fleste interessert i. Det vi gjør er å se på helheten; vi ser på målene for bedriften, deretter retter vi fokuset mot nettsiden. De fem siste årene har vi funnet en god del endringer som gir bedre synlighet og gode prospektive kunder.
Det å få flere henvendelser har også fått et faguttrykk: Konverteringsoptimalisering.
Konverteringsoptimalisering handler om forbedringer av knapper, internlinking, og overskrifter. Det handler om å gjøre kunden trygg på at nettopp ditt firma eller din nettside er den rette leverandør av produktet eller tjenesten. Det handler også om å formidle det på en enkel og lettfattelig måte.
Hva skal til for å få kunden til å kjøpe hos oss, fremfor hos konkurrentene?
Konkurransefortrinnene skal være så tydelige at det ikke rår noen tvil for de som besøker hjemmesiden din - Tommy van Wallinga, 2016

Konverteringsoptimalisering handler om å finne ut hva som kan gjøre at potensielle kunder har større sannsynlighet for å utføre ønsket mål. Om det er å kjøpe vårt produkt eller å sende inn en henvendelse.