Forbedring av Innhold

For å forbedre innholdet ditt så må vi finne ut hvilke søkeord som kundene dine bruker.

Du er eksperten på produktet ditt og lager en tekst ut fra funnene vi har gjort. Vi finner søkevolum for deg og hjelper deg å optimalisere innholdet.

 

Finn de rette søkeord

 
Når vi hjelper til med å forbedre innholdet på nettsteder, så må vi først forstå produktene eller tjenestene som tilbys. Deretter må vi sette oss inn i kundens måte å tenke på (les: søke på).
Bedriftens interne fagtermer er ikke alltid det som kundene selv bruker når de søker etter produktet eller tjenesten din. Derfor bruker vi verktøy for å finne ut hva kunden søker etter. Vi får nøyaktige tall på hvor mange som har søkt på spesifikke søkeord de siste månedene og årene. Vi kan også se hvor det er søkt fra.
Så holder du til i Oslo og ønsker å nå kunder i Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold og Oppland, så er det lett å finne tall på antall søk i de områdene.

Forbedring av innhold

Det neste som må gjøres er å forbedre innholdet på nettstedet ditt til ordene som det bør fokuseres på.
Innhold og tekst på nettsiden må være optimalisert i forhold til hvordan potensielle kunder søker etter dine produkter og forbedret slik at ditt firma oppleves som troverdig og opplysende. Med godt innhold vil den potensielle kunden mer sannsynlig velge deg.
Medielandskapet har endret seg og det har skjedd et skifte fra tradisjonelt til digitalt. Der hvor TV, radio og aviser tidligere regjerte enerådende, står kampen om forbrukerens oppmerksomhet nå på helt andre arenaer og premisser. Nettet har en sentral plass i endringen og man bør prioritere å jobbe med innholdet sitt.

Ønsker du hjelp med innholdet ditt?

Gå til kontakt-siden