Søkeordsanalyse

Hvilke søkeord du velger å satse på er avgjørende for å nå frem til din målgruppe.

Vi benytter metoder og verktøy for å få gode søkeord allerede fra man starter med Google AdWords annonsering.

Vår fremgangsmetode


  1. Gjennomgang av målene til kunden for digital satsning. Gjerne strategidokumenter, nettsted og annonsering.
  2. Sammen med kunde kommer vi frem til en oversikt over aktuelle søketermer som sannsynligvis benyttes av kundene.
  3. Trafikkanalyse av valgte ord samt relevante søkeord utføres basert på historiske data.
  4. Gjennomgang av søkeordene med kunde.
  5. Valg av søkeord og kampanjeoppsett, og tilbudsforslag på annonseringen.

En god søkeordsanalyse vil spare kundene for unødig prøving og feiling, selv om man må fortsette å analysere resultatene når man er i gang med kampanjen.
Vi bruker også metoder som gjør at kunden ikke trenger å ha enorme testbudsjetter i testperioden.

Interessert i Søkemotoroptimalisering?

Søkemotoroptimalisering