Videomarkedsføring

For å lage videoer som engasjerer må vi sette oss inn i deres merkevare.

Du er eksperten på ditt produkt eller tjeneste og derfor må vi sammen finne ut hvordan vi kan lage video som engasjerer deres potensielle kunder.

 

Video som engasjerer

Når vi hjelper til med å forbedre innholdet på nettsteder, så må vi først forstå produktene eller tjenestene som tilbys. Deretter må vi sette oss inn i kundens måte å tenke på (les: søke på).Bedriftens interne fagtermer er ikke alltid det som kundene selv bruker når de søker etter produktet eller tjenesten din. Derfor bruker vi verktøy for å finne ut hva kunden søker etter. Vi får nøyaktige tall på hvor mange som har søkt på spesifikke søkeord de siste månedene og årene. Vi kan også se hvor det er søkt fra.Så holder du til i Oslo og ønsker å nå kunder i Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold og Oppland, så er det lett å finne tall på antall søk i de områdene.

Budskap og USP

Dette avsnittet er ikke ferdig skrevet - legger inn innholdet her når det er klar: dato i dag er 14. november 2019 - Videomarkedsføring er en stor satsning for oss.Det neste som må gjøres er å forbedre innholdet på nettstedet ditt til ordene som det bør fokuseres på.Innhold og tekst på nettsiden må være optimalisert i forhold til hvordan potensielle kunder søker etter dine produkter og forbedret slik at ditt firma oppleves som troverdig og opplysende. Med godt innhold vil den potensielle kunden mer sannsynlig velge deg.Medielandskapet har endret seg og det har skjedd et skifte fra tradisjonelt til digitalt. Der hvor TV, radio og aviser tidligere regjerte enerådende, står kampen om forbrukerens oppmerksomhet nå på helt andre arenaer og premisser. Nettet har en sentral plass i endringen og man bør prioritere å jobbe med innholdet sitt.

Ønsker du video som engasjerer?

Gå til kontakt-siden